H A P P Y   M I N D S   C O A C H I N G

P R A K T I J K   V O O R   C O A C H I N G   E N   T A A L L E S S E NWanneer een kinder- of jongerencoach?

Het leven valt niet te plannen… Soms gebeuren er dingen in het leven van je kind die je heel graag anders had gezien.

Situaties thuis of op school, waarvan je als ouder weet dat het je kind raakt en waarvoor je misschien niet zo gauw een pasklare oplossing hebt. Of momenten met je kind, waarop je merkt dat je zó emotioneel betrokken bent, dat je eigenlijk niet de rustige kracht aan je kind kunt geven die je zo graag wilt geven.

Ook kan het zijn dat je kind het zelf niet begrijpt; stil of teruggetrokken is en moeite heeft te vertellen wat het voelt of denkt.

Boosheid, angsten, concentratieproblemen, verdriet of verlies… emoties en gedrag met een reden. Momenten, waarop het fijn is om steun te krijgen.

Een kindercoach kan die steun geven. Samen met u en uw kind luister ik naar waar die steun welkom is. Ik maak een plan en stel dit steeds bij met werkvormen die bij uw kind passen.

Doel is dat uw kind de sessies ervaart als een moment van aandacht waar het plezier in heeft en waarin het (vaak zelf!) oplossingen bedenkt, kracht vindt en anders met situaties leert omgaan.

Je bent oké zoals je bent, maar jezelf begrijpen en helpen, geeft nog meer kracht! Of zoals een coach-kind pas tegen mij zei: ‘Jij hebt mij geleerd dat ik oké was én ben, maar nu ben ik sterk en vroeger niet.

U, als ouder, speelt daarin een grote rol. Samen kijken we regelmatig waar de stappen gemaakt worden, of er behoefte is aan adviezen en waar de positieve momenten zitten. Bij jonge kinderen kan het begeleiden van de ouder(s) ook al tot gewenst resultaat leiden. Het is dan voor uw kind minder belastend.