H A P P Y   M I N D S   C O A C H I N G

P R A K T I J K   V O O R   C O A C H I N G   E N   T A A L L E S S E NTarieven voor coaching en begeleiding

Individueel coachingsconsult: € 65,=

Deze prijs geldt voor individueel coachingsconsult van een uur, waarin de ouder/opvoeder wordt ingelicht en meegenomen. Eventueel, wanneer uw kind zelfstandig de praktijk bezoekt, wordt u telefonisch geïnformeerd.  

(Voor jongere kinderen kan de tijd - en daarmee ook de kosten - eventueel worden aangepast.)


Groepstraining: € 350,=

Let op: Op dit moment wordt - door coronamaatregelen - in de praktijk geen groepstraining gegeven.

Een groepstraining kost € 350,= tot € 400,= per kind voor een gehele training die meestal bestaat uit 8 lessen van 5 kwartier. 

Hierbij zijn inbegrepen:

  • intakegesprek
  • werkboek
  • wekelijkse mails om u op de hoogte te houden van de geleerde stappen
  • afsluitend evaluatiegesprek


Leerstofbegeleiding: € 40,=

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan rekenhulp, taal- en spellinghulp en voorbereiding bij de CITO-toetsen. Het genoemde tarief is op uurbasis. Deze lessen zijn individueel en intensief. Afhankelijk van de leeftijd en behoefte van het kind kan de lestijd in overleg worden aangepast. Desgewenst kunnen de lessen ook op zaterdag gepland worden. 


Op dit moment zijn er helaas nog geen zorgverzekeraars die (een deel) vergoeden.