H A P P Y   M I N D S   C O A C H I N G

P R A K T I J K   V O O R   C O A C H I N G   E N   T A A L L E S S E NPrivacy Reglement ( AVG )

Privacyverklaring Happy Minds Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Happy Minds Coaching, gevestigd te Schiedam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69396566.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens uitsluitend om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.

Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens alleen om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen maar contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies

Happy Minds Coaching maakt op www.happymindscoaching.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

- Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer als je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

- Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Happy Minds Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Happy Minds Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Happy Minds Coaching maakt gebruik van: Analytics.js.

Dit is een analytisch script met geringe inbreuk op de privacy. Deze cookie komt van googleanalytics.com. Het wordt gebruikt voor het analyseren van website statistieken, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagnedata. Dit script kent jouw apparaat een willekeurig gegenereerd identificatienummer (ID) toe. Het ID wordt verzonden met iedere hit en verzonden aan Google. Dit ID wordt op de servers van Google gebruikt om de statistieken te berekenen.

Wordt de informatie doorgegeven?

Ja, het ID wordt doorgegeven aan Google (en worden opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika, meer hierover op deze link https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active0), maar niet door Google gebruikt voor eigen doeleinden.

Het ID koppelen zij dus niet aan andere gegevens die zij van jou hebben. Voor meer informatie over de verwerkingen van Google, verwijst Happy Minds Coaching naar het privacybeleid van Google.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkenen

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

Beveiligen

Happy Minds Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Happy Minds Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Happy Minds Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Happy Minds Coaching op via info@happymindscoaching.nl.

Happy Minds Coaching is als volgt te bereiken:

Postadres: Annie Salomonshof 13, 3123 SN Schiedam

Vestigingsadres: zie postadres

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69396566

Telefoon: 06 50419479

E-mailadres: info@happymindscoaching.nl